Mine mærkesager

Skolepolitikken skal gentænkes
Folkeskolen er en af vores vigtigste kulturinstitutioner, men gennem de sidste 4 år har folkeskolen forvandlet sig til en driftsenhed på linje med en forsynningsvirksomhed. Der fokuseres på organisation, struktur og målstyret læring fremfor hvad eleverne skal lære og hvorfor. At satse så ensidigt udtrykker for mig åndeligt armod.

Jeg ønsker at vores børn skal være fagligt dygtige, men det er mindst lige så vigtigt, at vores børn også bliver socialt og kulturelt dygtige.

Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at forny skolevæsnet.

Bedre integration
Indvandrepolitikken bestemmes af folketinget og heldigvis udviser landspolitikkerne nu mod til at begrænse antallet af indvandrere.

Et gammelt socialdemokratisk slogan lyder: ”Gør din pligt og kræv din ret”. Det betyder, at hvis du vil være en del af det danske samfund, så forventer vi også, at du bidrager.
Det betyder så, at vi som lokalpolitikere skal gøre det muligt for indvandrerne at bidrage. Der skal være adgang til uddannelse og arbejde.

Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at vi med boligpolitikken modvirker ghettodannelser, og at ingen skoler får overvægt af indvandreelever.

Byen skal udvikles med omtanke
Vores byer udgøres af bygninger, men i lige så høj grad også af det, der er mellem bygningerne. Det er her bylivet udfolder sig, men kun hvis der er smukt, grønt, rent, solbeskinnet og med kroge med læ og skygge.

I øjeblikket foregår der en voldsom udvikling i byggeriet – specielt i Esbjerg. Der er derfor grund til at udvise den største nænsomhed og omtanke, inden der gives grønt lys for store byggeprojekter.

Som socialdemokratisk byrådsmedlem vil jeg vogte over byens frirum og sikre harmoni mellem nyt og gammelt.

Ledelse skal være inddragende
Hvis en organisation – privat eller offentligt – skal boble af kreativitet, engagement og dynamik, så skal der til stadighed være en berigende dialog mellem alle ansatte og ledelsen.

For medarbejderne er vores altafgørende ressource.

I øjeblikket domineres Esbjerg kommune af top-down ledelse. Altså ledelse uden medinddragelse eller dialog med medarbejderne. Den ledelsesform tager jeg skarp afstand fra. Den udtrykker et menneskesyn, som jeg finder usympatisk og er i bund og grund udtryk for en forældet tankegang.

Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at ledelse ved Esbjerg Kommune gøres tidssvarende.