Pionerånd indenfor erhverv og beskæftigelse

Vores erhvervsliv og dermed beskæftigelsen er forudsætningen for, at vores kommune og indbyggere trives. Derfor er det afgørende vigtigt, at der er et godt samspil mellem alle arbejdsmarkedets parter og Esbjerg Kommune.

Som kommune må vi være lydhøre over for erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes ønsker og behov og skabe forudsætningerne for, at de har fremragende betingelser.

Gode betingelser er meget mere end dækningsbidrag og kollegier til studerende. Vi må til stadighed arbejde for at øge mangfoldigheden i vores kommune. Det gælder på samtlige områder, hvor vi som kommune har indflydelse.

Boligområdet, infrastrukturen, kultur- og fritidslivet, uddannelsesområdet og vores natur vil f.eks. altid indgå i overvejelserne, når nye virksomheder og borgere overvejer at flytte hertil eller overvejer at flytte herfra.

I løbet af 150 år er det lykkedes Esbjerg Kommune at opbygge et samfund fra nogle få gårde til det vi kender i dag. En utrolig bedrift og uden sidestykke i Danmark.

Den pionerånd, udholdenhed, samarbejdsvilje og opfindsomhed som ligger bag, er byens adelsmærke og kendetegn.

Vi kan med rette være stolte af vores by, og fortsætter vi på samme måde i de kommende årtier, så ser det lyst ud for Esbjerg Kommune.