Politik og administration

Politikere skal drive politik, og administrationen skal administrere. Politik er at fremlægge visioner og drøfte de overordnede rammer for vores samfund.

Det er forståeligt, at pressen, offentligheden og enkelte politikere hellere vil forholde sig til konkrete og overskuelige sager.

Men det er vigtigt, at politikere på trods af kompleksiteten holder sig selv fast på, at deres opgave er at vise vej og give mening. De er valgt af borgerne til at lede kommunen og ikke til at administrere eller fremme snævre interesser.

Politikere er generalister – ikke lobbyister.

Ledelse foregår naturligvis ikke i et tomrum. God ledelse forudsætter dialog, og politikere har pligt til at være i konstant dialog med borgerne og hinanden. Men vi må holde hinanden fast på, at dialogen omhandler overordnede emner.

Antallet af legeredskaber på en legeplads, huller i et fortov, en konkret hændelse på en kommunal institution, de henhører alle under forvaltningen og den stedlige ledelse.

Kommunale ledere og ansatte må stå på mål for detaljerne, men det kan de naturligvis kun, hvis de ved, at det forventer vi af dem.

Hvis man som politiker er utilfreds i håndteringen af en konkret hændelse, så må man enten ændrer rammerne og visionerne for området, eller søge ansættelse i den kommunale administration.