Socialpolitik – en sag for fællesskabet eller forsikringsselskaberne?

“Gør mod andre, som du ønsker andre skal gøre mod dig”. Sådan lyder en sætning, som mange forældre sikkert har indprentet deres børn.

Og hvad er det så, vi ønsker fra vores medmennesker?

Det har vi vores individuelle svar på. Men gennemgående vil være: Respekt, tillid, anerkendelse og tryghed. Det er værdier, som også bør styre vores indsats på det sociale område.

Får vi brug for hjælp fra fællesskabet i kortere eller længere tid, så ved vi, at vi har indrettet vores samfund, så vi ikke skal stå med hatten i hånden og føle, vi beder om almisse. Vores sociale system eller vores velfærdsmodel er baseret på, at vi som ligeværdige borgere har denne tillid til hinanden.

Denne tillid er fundamentalt for det sociale område. Brydes den gensidige tillid, så underminerer vi vores velfærdsmodel. Derfor må vi også stille krav til hinanden om: ”At vil du nyde, så må du også yde efter evne.”

Det sociale område er opbygget over mange år, men kræver som alt andet konstant justering og tilpasning. Men vi skal også konstant turde udfordrer hinanden på de centrale værdier om respekt, tillid, tryghed og gensidighed. Undlader vi det, så underminerer vi på lang sigt fællesskabets opbakning, og vi risikerer, at hele det sociale område overtages af forsikringsselskaberne.