Kommunen skal tage bæredygtigt ansvar

Jeg tror, vi alle bliver skræmte og bekymrede, når vi læser om forureningen og den globale opvarmning.

Det er nærliggende at trække på skuldrene og tænke, det går nok i vores tid, og hvad kan jeg i øvrigt stille op som enkelt person.

Men det er som enkeltpersoner, vi gør en forskel. Vi skal stille krav til os selv, vores omgivelser og vores folkevalgte om, at bæredygtighed er indlejret i alle vores handlinger og i hele vores tankegang.

Tænk at vi for eksempel tillader, at vores have, søer, vandløb og vores dyreliv forurenes med plastik.

Som kommune bør vi sikre os, at vores drift- og anlægsarbejder i alle forhold lever op til den nyeste viden om bærerdygtighed.

Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at Esbjerg Kommune indtænker miljøhensyn i al sin virksomhed.