Et Europæisk fællesskab er vejen frem

Det seneste år har været en brat opvågning for politikerne og befolkningerne både i Europa og U.S.A. Valgene i U.S.A., England, Holland, Frankrig og Tyskland bliver fulgt intenst og udfaldet er hver gang uforudsigeligt.

Mange af os, som har oplevet” Den kolde krig” og senere murens fald, troede måske naivt, at nu var vi på vej mod en mere fredelig verden. Men den fremspirende nationalisme og afstandtagen fra internationalisering kan igen medføre en mere utryg verden.

Jeg er en varm fortaler for internationalt samarbejde og for samarbejdet i EU, men bliver også irriteret og bekymret, når toppolitikerne glemmer at lytte til os menige borgere.

Hvis man er i tvivl om EU`s betydning, så kan jeg anbefale at læse bogen “Europa” af Gert Mak. Her får du gennemgået Europas historie fra 1900 til godt år 2000. Efter at have gennempløjet de ca. 800 sider, så må jeg sige, at alle disse mange forfærdelige krige, tvangsflytninger og folkeudrydelser koncentreret på 100 år, bør få os til at indse, at samarbejde og sameksistens er en forpligtigelse.

Som byrådsmedlem vil jeg understøtte og fremme ethvert initiativ, som fremmer en fælles forståelse af, at vi også som kommune og borgere er en del af et europæisk fællesskab.