Pionerånd indenfor erhverv og beskæftigelse

Vores erhvervsliv og dermed beskæftigelsen er forudsætningen for, at vores kommune og indbyggere trives. Derfor er det afgørende vigtigt, at der er et godt samspil mellem alle arbejdsmarkedets parter og Esbjerg Kommune.

Som kommune må vi være lydhøre over for erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes ønsker og behov og skabe forudsætningerne for, at de har fremragende betingelser. Læs resten

Politik og administration

Politikere skal drive politik, og administrationen skal administrere. Politik er at fremlægge visioner og drøfte de overordnede rammer for vores samfund.

Det er forståeligt, at pressen, offentligheden og enkelte politikere hellere vil forholde sig til konkrete og overskuelige sager.

Men det er vigtigt, at politikere på trods af kompleksiteten holder sig selv fast på, at deres opgave er at vise vej og give mening. De er valgt af borgerne til at lede kommunen og ikke til at administrere eller fremme snævre interesser.

Politikere er generalister – ikke lobbyister. Læs resten

Socialpolitik – en sag for fællesskabet eller forsikringsselskaberne?

“Gør mod andre, som du ønsker andre skal gøre mod dig”. Sådan lyder en sætning, som mange forældre sikkert har indprentet deres børn.

Og hvad er det så, vi ønsker fra vores medmennesker?

Det har vi vores individuelle svar på. Men gennemgående vil være: Respekt, tillid, anerkendelse og tryghed. Det er værdier, som også bør styre vores indsats på det sociale område. Læs resten

Kulturen bærer samfundet og dermed fællesskabet

Politik handler for mig om at skabe det gode samfund. Et samfund, hvor fællesskabsfølelsen udgør limen. Og den følelse, opstår, når vi prioriterer kulturen.

Kulturen hjæler os med at vi dele værdier, sædvaner, traditioner og historie.

Men vores værdier og sædvaner er ikke statiske, de er under konstant forandring, fordi hver ny generation nødvendigvis må udfordre og nydefinere forrige generationers overbevisninger og antagelser. Kun på den måde opnås jo ejerforhold. Læs resten

Teknologi skal forbedre – ikke overflødiggøre

Det teknologiske område udvikler sig konstant og med høj hastighed, og det er både fascinerende og skræmmende. Kommunikation, transport, produktion og sundhedsområdet er totalt forandret over de sidste 200 år, og levevilkårene for jordens befolkning er radikalt forandret og forbedret.

Undervejs i udviklingen har mennesker set sig erstattet af maskiner. Store hæderkronede virksomheder blev i løbet af kort tid lukket som fortidige.

Vi har også set social uro og angreb på teknologien i et forsøg på at bevare de arbejdspladser, som udgjorde vores livsgrundlag.

Som byrådsmedlem hilser jeg ny teknologi velkommen. Men det er vigtigt, at vi udviser stor omtanke i vores begejstring. Læs resten

Kommunen skal tage bæredygtigt ansvar

Jeg tror, vi alle bliver skræmte og bekymrede, når vi læser om forureningen og den globale opvarmning.

Det er nærliggende at trække på skuldrene og tænke, det går nok i vores tid, og hvad kan jeg i øvrigt stille op som enkelt person.

Men det er som enkeltpersoner, vi gør en forskel. Vi skal stille krav til os selv, vores omgivelser og vores folkevalgte om, at bæredygtighed er indlejret i alle vores handlinger og i hele vores tankegang. Læs resten

Politik og vælgerskepsis

Mange kandidater har op til regions- og kommunevalget helt sikkert overvejet, om det er umagen værd at stille op. Det er jo meget lettere at lade være.

Politikere bliver til tider mødt med mistro og ofte mistænkeliggjort på deres motiver. Derudover må alle kandidater overvinde personlig beskedenhed og ydmyghed. Alle spørger helt sikkert sig selv: ”Kan jeg bidrage med noget blandt de mange, som stiller op”? Læs resten